ATW

Je werkgever kan voor het vaststellen van de werktijden gebruik maken van de mogelijkheden die de Arbeidstijdenwet (Stb. 1995, nr. 598, laatstelijk gewijzigd Stb. 2020, 455) en het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit (Stb. 1995, nr. 599, laatstelijk gewijzigd Stb. 2018, nr. 404) bieden, tenzij in het cao iets anders is bepaald. De bepalingen in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit gelden voor zorgverleners vanaf 18 jaar. Voor zorgverleners jonger dan 18 jaar past je werkgever de Arbeidstijdenwet of de Nadere Regeling Kinderarbeid toe. Je hebt het recht om ingeroosterd te worden volgens je contractuele arbeidsduur. Je hebt het recht om niet bereikbaar te zijn tijdens de periode waarop je niet bent ingeroosterd.

Maximum per dienst

Je werkt maximaal tien uur per dienst binnen de door je werkgever vastgestelde werktijden. Indien er sprake is van een incidentele, onvoorziene wijziging van omstandigheden mag je werkgever je vragen maximaal twaalf uur per dienst te werken.

Communicatie werktijden

Je werkgever maakt de vastgestelde werktijden tenminste 28 etmalen van te voren aan jou
bekend.

Afwijken

In overleg tussen jou en je werkgever kan in geval van bijzondere omstandigheden met een
incidenteel karakter:

  • worden afgeweken van het in lid 3 bepaalde tijdstip waarop de voor jou vastgestelde
    werktijden bekend moeten zijn;
  • worden afgeweken van de reeds vastgestelde werktijden.

Als jij en je werkgever in overleg geen overeenstemming bereiken, dan kan je werkgever een
noodzakelijke wijziging van jouw werktijd doorvoeren om de continuïteit van de zorg te
waarborgen.

55 jaar of ouder

Als je 55 jaar of ouder bent dan word je niet ingeroosterd voor een nacht-, bereikbaarheids-,
aanwezigheids- (waaronder slaapdienst) of consignatiedienst tussen 23.00 en 07.00, tenzij je daar geen bezwaar tegen hebt.

Bij het vaststellen van de voor jou geldende werktijden moet je werkgever een onafgebroken rusttijd in elke aaneengesloten periode van 7×24 uur van tenminste 36 uur toepassen of in elke aaneengesloten periode van 9 x 24 uur moet je werkgever een onafgebroken rusttijd van tenminste 60 uur toepassen. In dat laatste geval geldt eenmalig de mogelijkheid om de rusttijd te verkorten tot 32 uur in elke periode van vijf achtereenvolgende weken

Meer informatie?

Wil je meer informatie over jouw werk- en rusttijden? Neem dan snel contact met ons op. Wij helpen je graag.

Op zoek naar een tijdelijke opdracht in de zorg?

Ben je op zoek naar flexibel werk of een tijdelijke baan om een bepaalde periode te overbruggen? En wil je als uitzendkracht aan de slag in de zorg? Dan ben je bij Zorg Gericht aan het juiste adres. Onze opdrachtgevers in de zorg zijn regelmatig op zoek naar tijdelijke werknemers. Afhankelijk van jouw beschikbaarheid, expertise en ervaring maken wij al snel een match. 

Vast dienstverband in de zorg

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging in de zorg of loopt je huidige contract af en ben je daarom op zoek naar een baan waarbij je een rechtstreeks dienstverband kunt aangaan? Zorg Gericht helpt je graag door op zoek te gaan naar de functie en werkgever die het beste bij jou past. Via werving en selectie bij onze opdrachtgevers hebben wij diverse vacatures beschikbaar waar je meteen aan de slag kan!