Wat is schijnzelfstandigheid?

In de zorg komt schijnzelfstandigheid vaak voor wanneer een zorgverlener formeel als zelfstandige wordt ingehuurd, maar in de praktijk directe instructies ontvangt van de zorginstelling. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer zzp’ers uitsluitend voor één zorginstelling werken en constant onder direct toezicht van de instelling staan.

Risico’s voor de zorginstelling

Voor zorginstellingen brengt schijnzelfstandigheid diverse risico’s met zich mee zoals de volgende punten:

  • Juridische complicaties: eventuele claims van zorgverleners die beweren dat ze eigenlijk in loondienst zijn, wat kan leiden tot hoge kosten voor achterstallige belastingen, boetes en juridische procedures.
  • Financiële risico’s: door mogelijke claims van zorgverleners voor sociale verzekeringen en vakantiedagen, wat kan leiden tot extra kosten voor de zorginstelling.
  • Reputatieschade: voor de zorginstelling als de sector en het publiek ontdekt dat de instelling net voldoet aan de regels voor arbeidsrelaties, wat het vertrouwen en kwaliteit in de zorg kan ondermijnen.

Hoe zorginstellingen schijnzelfstandigheid kunnen voorkomen

Om schijnzelfstandigheid te voorkomen, moet je als zorginstelling zorgvuldig kijken naar hoe de arbeidsrelaties zijn gestructureerd met zorgverleners. Hierbij is het van groot belang om duidelijke contracten op te stellen die de zelfstandigheid status van de zorgverlener benadrukken, de activiteiten vanaf het beging tot het eind van de opdracht duidelijk te omschrijven en de grenzen van de samenwerking in kaart te brengen.  Dit omvat onder meer het vermijden van exclusiviteit en het geven van ruimte aan de zorgverlener om zelfstandig zijn of haar taken uit te kunnen voeren.

Bovendien is het goed om regelmatig te kijken naar hoe de samenwerking verloopt en waar nodig aanpassingen te maken om te zorgen dat alles in lijn is met de geldende regels en wetten. Als je wat extra ondersteuning nodig hebt, kan het handig zijn om juridisch advies op te vragen om eventuele risico’s te herkennen en te verminderen.

Nieuwe wetgeving DBA op komst

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) werd in Nederland aangenomen op 1 mei 2016. Hierop werd de afgelopen jaren nog niet veel gecontroleerd, maar op kort termijn zal hier veel verandering in komen. De Wet is ontworpen om duidelijkheid te creëren over arbeidsrelaties tussen zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners. De Wet verhelderde criteria voor beoordelingen en verscherpte handhaving, waardoor zorginstellingen hun procedures en contracten moesten herzien. Ondanks de aanvankelijke uitdagingen bood de wet uiteindelijk meer helderheid en zekerheid voor alle betrokkenen, en verminderde het schijnzelfstandigheid in de sector.

Met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) op de horizon, is het nu meer dan ooit belangrijk om voorbereid te zijn op veranderingen in de regelgeving. De DBA biedt een kans om arbeidsrelaties te verduidelijken en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Gelukkig kunnen zorginstellingen deze risico’s  verminderen door heldere contracten op te stellen en nauwlettend te kijken naar hoe ze samenwerken met zorgverleners. Door proactief te handelen en samen te werken aan eerlijke en legitieme arbeidsrelaties, kunnen zorginstellingen een positieve impact hebben op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de zorg.

Zorg Gericht  

Wij zijn Zorg Gericht, een gedreven specialist op het gebied van flexibele medewerkers binnen de zorg. Wil je aan de slag binnen zorgsector of ben je als zorginstelling op zoek naar personeel? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.