Wat is het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’?

Het doel van het wetsvoorstel is om de balans te herstellen tussen zzp’ers en werknemers. In de volksmond wordt dit wetsvoorstel ook wel ‘de aanpak van schijnzelfstandigheid’ genoemd. Wanneer moet er als werknemer gewerkt worden en wanneer als zelfstandige (zzp)? Daarnaast krijgen werkenden met weinig onderhandelingsmogelijkheden hulp bij het opeisen van hun arbeidsovereenkomst.

Schijnzelfstandigheid is een situatie waarin jij als zzp’er opdrachten aanneemt, maar eigenlijk in loondienst bent bij jouw opdrachtgever. Je opdrachtgever is dus je werkgever, maar die houdt zich niet aan zijn verplichtingen van de Belastingdienst en jou.

Schijnzelfstandigheid

Het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ introduceert ook een regel met betrekking tot het uurtarief. Wanneer het uurtarief lager is dan €32,24 wordt er automatisch aangenomen dat er een arbeidsovereenkomst is, tenzij de werkgever het tegendeel kan bewijzen. Deze regel is bedoeld om het voor mensen met laagbetaalde banen gemakkelijker te maken om een arbeidsovereenkomst te eisen van hun werkgever. Het zorgt er ook voor dat werkgevers beter moeten beoordelen of het werk door een zzp’er gedaan kan worden, of dat er sprake moet zijn van een arbeidsovereenkomst.

Wat is het fiscaal kader?

Het Fiscaal kader is onderdeel van een groter plan om de groei van het aantal zelfstandige zorgverleners te reguleren. Met dit kader ontstaat er een onderscheid tussen zorgmedewerkers die als zelfstandige kunnen werken en degenen die daar niet aan voldoen. De eisen van het Fiscaal kader zijn tot op heden nog niet bekend gemaakt. Voor zzp’ers wordt het in de toekomst waarschijnlijk essentieel om te voldoen aan de, nu nog onbekende, eisen van het Fiscaal kader.

Wat zijn de gevolgen?

Er is nog veel onduidelijkheid over het wetsvoorstel en het Fiscaal kader en dat zorgt voor veel onrust bij zzp’ers in de zorg. Daarnaast blijkt dat er geen informatie beschikbaar is over de hoeveel zzp’ers die nou écht als schijnzelfstandigen werken.

Ben je het niet eens met de wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’? Of wil je graag je mening geven over het wetsvoorstel? Klik dan op onderstaande link. Jouw meningen en ideeën kunnen worden gebruikt om wijzigingen aan te brengen in het wetsvoorstel. Let op! Reageren kan tot 10 november 2023.