Bij Zorg Gericht beseffen wij ook dat het wel eens mis kan gaan en om dit te voorkomen, vragen wij jouw aandacht voor de door ons opgestelde gedragscode. We vragen cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden hierbij expliciet om overtredingen van wet- en regelgeving en de gedragscode van onze medewerkers of andere onregelmatigheden aan ons te melden.

Medewerkers behorend tot Zorg Gericht dienen zich te gedragen volgens deze gedragscode, die is vastgesteld door Zorg Gericht te Waalwijk. Dit geldt voor alle activiteiten en vormen van behandeling, zorg en dienstverlening die worden aangeboden binnen en buiten de muren van Zorg Gericht.

Het doel van deze gedragscode is dat medewerkers, cliënten of ieder ander die betrokken is, zich veilig voelt én geen belemmering ervaart op zijn of haar werkzaamheden.

  • De medewerker behandelt de client op een respectvolle manier en houdt rekening met elkaar. Zorg Gericht tolereert geen enkele vorm van seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat of elk ander ongewenst gedrag. De medewerker accepteert geen agressieve gedragingen van deelnemers of cliënten en neemt zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
  • Het gebruik van alcohol en drugs is tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor Zorg Gericht niet toegestaan. Tevens is gebruik van deze middelen voorafgaand aan werkzaamheden voor Zorg Gericht niet toegestaan.
  • Medewerkers respecteren de eigendommen van de cliënten en gaan met alle zorgvuldigheid om met eigendommen van anderen om.
  • Diefstal is te allen tijde niet toegestaan en naast persoonlijke sancties zal hier tevens aangifte bij de politie van gedaan worden.

Kledingvoorschriften voor in de zorg

Tijdens het werk namens Zorg Gericht zijn er kledingvoorschriften waaraan de medewerker dient te voldoen. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij zich kleden op een manier die passend is voor hun functie en die een professionele uitstraling uitdraagt. De medewerker wordt gezien als het visitekaartje van Zorg Gericht. Het is niet toegestaan aanstootgevende kleding te dragen. Denk aan korte rokjes, korte broeken, laag uitgesneden T-shirts of T-shirts waarbij de schouders zichtbaar zijn.

Melden ongewenst gedrag

Medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, zijn verplicht dit te melden bij Zorg Gericht. Zorg Gericht zal elke klacht in de benodigde discretie behandelen en streng maar rechtvaardig handelen om verdere escalatie te voorkomen. Als er meldingen worden ontvangen over schendingen van deze gedragsregels, kunnen passende maatregelen worden genomen die in verhouding staan tot de overtreding.

Wil je meer informatie over onze gedragscode? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.

Zorg Gericht – Weet Wat Werkt.