Je BSN-nummer kan vaker gevraagd worden 

Eerder mocht je als opdrachtgever op grond van de AVG geen BSN-nummer opslaan van zzp’ers, maar nu de renseigneringsverplichting is aangepast hebben opdrachtgevers jouw BSN-nummer nodig om aan die verplichting te voldoen. Opdrachtgevers moeten in de opgaaf UBD het BSN-nummer van zzp’ers vermelden. Hierdoor kan het voorkomen dat instellingen vaker om het BSN-nummer vragen.  

Sinds 1 januari 2022 is renseigneringsverplichting van kracht. Dit is een nieuwe wet die opdrachtgevers verplichten om het BSN-nummer van de zzp’er door te geven aan de Belastingdienst.

Renseigneringsverplichting

Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van kracht gegaan en heeft als doel om de kwaliteit en de transparantie van de zorgsector te verbeteren.

De overheid wil door deze wet meer grip op de kwaliteit van de zorg in Nederland. Dit houdt in dat er een meldplicht is wanneer je werkzaam bent als zzp’er. Voor jou als zzp’er in de zorg betekent dit (indien je voor 1-1-2022 al actief was als zzp’er in de zorg) dat je in het zorgaanbiedersportaal hoort te staan. Als je in het portaal staat als bestaande zzp’er, is er geen verdere actie nodig. Kijk hier of je opgenomen bent in het portaal.

Ben jij na 1 januari 2022 gestart als zzp’er in de zorg? Dan ontvang je een brief van het CIBG. Je dient je dus te melden bij het CIBG.